Δημοσίευση Προεδρικών Διαταγμάτων για τέσσερα τεχνικά επαγγέλματα

Σε συνέχεια σχετικών ανακοινώσεων δημοσιεύτηκαν στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης στις 17/10/2012 τα προεδρικά διατάγματα που ρυθμίζουν την άσκηση των τεχνικών επαγγελματικών δραστηριοτήτων του υδραυλικού (ΦΕΚ Α’ 197),  του τεχνικού καύσης υγρών και αερίων καυσίμων (ΦΕΚ Α’ 199), του χειριστή μηχανημάτων έργου (ΦΕΚ Α’ 198) και του τεχνικού βιομηχανικών εγκαταστάσεων (ΦΕΚ Α’ 200).
Τα διατάγματα αυτά, τα οποία εκδίδονται κατ΄ εξουσιοδότηση του νόμου 3982/2011 «Απλοποίηση της αδειοδότησης τεχνικών επαγγελματικών και μεταποιητικών δραστηριοτήτων και επιχειρηματικών πάρκων και άλλες διατάξεις» αποτελούν την αφετηρία για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και της ανταγωνιστικότητας στο χώρο των τεχνικών επαγγελμάτων. Για κάθε ρυθμιζόμενο επάγγελμα καθιερώνονται οι προϋποθέσεις άσκησης των επαγγελματικών δραστηριοτήτων της κατασκευής, συντήρησης, επισκευής και χειρισμού των εγκαταστάσεων, κατά περίπτωση.
Συγκεκριμένα, τα νέα προεδρικά διατάγματα εκσυγχρονίζουν το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο που διέπει την αδειοδότηση των τεχνικών επαγγελμάτων, το οποίο είναι εν πολλοίς παρωχημένο, προκειμένου να ανταποκρίνεται στις σύγχρονες ανάγκες της αγοράς και της οικονομίας, με γνώμονα την ασφάλεια τόσο των εγκαταστάσεων όσο και των χρηστών.
Επιπρόσθετα, καθιερώνονται σύγχρονες προϋποθέσεις για τα απαιτούμενα επαγγελματικά προσόντα και διασφαλίζεται η παροχή υπηρεσιών από επαγγελματίες που πράγματι τα διαθέτουν. Για την έκδοση του νέου πλαισίου συνεκτιμήθηκε η παρεχόμενη εκπαίδευση από υφιστάμενες εκπαιδευτικές δομές και επανεξετάστηκε η δυνατότητα πρόσβασης αποφοίτων παλαιοτέρων μέσων τεχνικών σχολών.
Επιπλέον, περιορίζεται ο αριθμός των απαιτούμενων επαγγελματικών αδειών για την άσκηση από 171 σε 42 και οι προϋποθέσεις για την απόκτησή τους διέπεται πλέον ενιαία από ένα μόνο νομοθέτημα για κάθε είδος εγκατάστασης. Παράλληλα, προωθείται η εξάλειψη διοικητικών φραγμών και επιβαρύνσεων, καθιερώνονται απλοποιημένες διαδικασίες αδειοδότησης μέσω της καθιέρωσης χρονικών προθεσμιών για την έκδοση των αδειών και της δυνατότητας διενέργειας των εξετάσεων από εγκεκριμένους φορείς. Τέλος, εισάγονται διαφανείς και αμερόληπτες διαδικασίες διενέργειας εξετάσεων με την πρόβλεψη συγκρότησης εξεταστικών επιτροπών στις οικείες Περιφέρειες των ενδιαφερομένων.
Εκτός όμως από όλα αυτά, δίδεται ιδιαίτερη βαρύτητα στην ποιότητα του τελικού παραγόμενου έργου ή υπηρεσίας, στην ασφάλεια και την υγεία των εργαζομένων και των χρηστών καθώς και την προστασία του περιβάλλοντος. Οι σημαντικότερες καινοτομίες που εισάγονται σε σχέση με το παλαιό θεσμικό πλαίσιο είναι τα δικαιώματα των αποδεκτών των υπηρεσιών και οι αντίστοιχες υποχρεώσεις που υπέχουν οι επαγγελματίες για την ποιοτική παροχή των υπηρεσιών, η διαδικασία ελέγχου που υφίστανται και οι κυρώσεις στις οποίες υποβάλλονται, εφόσον παραβαίνουν τις εν λόγω υποχρεώσεις τους. Η τελευταία πρόβλεψη έχει ιδιαίτερη σημασία και συμβάλλει στην εμπέδωση της εμπιστοσύνης και του αισθήματος ασφάλειας στους καταναλωτές ως προς την παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας.
Ειδικότερα, οι αποδέκτες των υπηρεσιών του υδραυλικού, του τεχνικού καύσης υγρών και αερίων καυσίμων κλπ. μετά την παροχή υπηρεσιών θα λαμβάνουν πλέον τυποποιημένη την  υπεύθυνη δήλωση καλής εκτέλεσης από τον πάροχο, την οποία συνυπογράφουν, και η οποία συνιστά εγγύηση καλής λειτουργίας συγκεκριμένης διάρκειας είτε πρόκειται για εργασίες συντήρησης/επισκευής υφιστάμενης εγκατάστασης είτε πρόκειται για κατασκευή νέας. Παράλληλα, η τεχνική ποιοτική αναβάθμιση των επαγγελμάτων σε συνδυασμό με τη μείωση του αριθμού των απαιτούμενων αδειών κατά 75% θα διευκολύνει την άσκηση της επιχειρηματικότητας.
Άμεσο στόχο του Υπουργείου στον τομέα των τεχνικών επαγγελμάτων αποτελεί η έκδοση των προεδρικών διαταγμάτων για τη ρύθμιση των επαγγελματικών δραστηριοτήτων του ηλεκτρολόγου και του ψυκτικού, τις προσεχείς εβδομάδες.
Advertisements

ΑΛΛΑΓΗ ΣΤΟ ΩΡΑΡΙΟ ΤΟΥ ΝΥΧΤΕΡΙΝΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΤΟΥ ΔΕΔΔΗΕ

Σε μικρή αλλαγή στο ωράριο του τμηματικού (σπαστού) νυχτερινού τιμολογίου της προχώρησε ο ΔΕΔΔΗΕ για την περίοδο 11/2012 – 4/2013. Η αλλαγή αφορά στο διασυνδεδεμένο σύστημα (ηπειρωτική χώρα και διασυνδεδεμένα με αυτή νησιά), και έχει να κάνει με τις 2 μεσημβρινές ώρες.

Το νέο ωράριο δηλαδή διαμορφώνεται ως εξής : η μεσημβρινή ζώνη που θα ισχύσει είναι 15:00 έως 17:00. Αντιθέτως για τους οικιακούς καταναλωτές των μη διασυνδεδεμένων νησιών, η μεσημβρινή ζώνη παραμένει στις ώρες 15:30 – 17:30.

Παρακάτω θα βρείτε ολόκληρο το δελτίο τύπου του ΔΕΔΔΗΕ, καθώς διευκρινήσεις για την εφαρμογή του μειωμένου νυχτερινού τιμολογίου σε όλη την Ελλάδα.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΝΥΧΤΕΡΙΝΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΝΥΧΤΕΡΙΝΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ 2012-2013

ΑΠΟ ΣΗΜΕΡΑ ΟΙ ΝΕΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΗΣ ΔΕΗ

Στη δημιουργία ενός νέου, μονόφυλλου λογαριασμού, πιο κατανοητού, εύχρηστου και φιλικού προς το Περιβάλλον προχώρησε η ΔΕΗ.

Ο νέος λογαριασμός δημιουργήθηκε με σκοπό την καλύτερη εξυπηρέτηση των αναγκών των Πελατών και ο σχεδιασμός του βασίστηκε σε αποτελέσματα Έρευνας Καταναλωτών που διενήργησε η Επιχείρηση, σχετικά με την ενημέρωση που επιθυμούν να λαμβάνουν οι Πελάτες μέσω του λογαριασμού τους και την ιεράρχηση των σημαντικότερων για αυτούς πληροφοριών.

Συγκεκριμένα, στη μπροστινή όψη του εντύπου διακρίνονται με μια γρήγορη ματιά, τα πιο σημαντικά στοιχεία του λογαριασμού που θέλουν να γνωρίζουν οι Πελάτες, όπως: 

  • το συνολικό ποσό πληρωμής,
  • οι χρεώσεις που περιλαμβάνει ο λογαριασμός συνοπτικά,
  • η συνολική κατανάλωση ρεύματος,
  • η ημερομηνία λήξης του λογαριασμού,
  • ο κωδικός ηλεκτρονικής πληρωμής και
  • η ημερομηνία της επόμενης καταμέτρησης.


Επίσης, εμφανίζονται, σημαντικά μηνύματα που σχετίζονται με την εξυπηρέτηση των πελατών και την εξοικονόμηση ενέργειας.

Στην πίσω όψη του εντύπου εμφανίζονται αναλυτικά όλες οι χρεώσεις του λογαριασμού που αναφέρονται στην μπροστινή όψη συνοπτικά, έτσι ώστε οι Πελάτες να μπορούν εύκολα και με ακρίβεια να γνωρίζουν πως υπολογίστηκαν: 

  • οι χρεώσεις για το ηλεκτρικό ρεύμα που κατανάλωσαν και
  • οι χρεώσεις υπέρ τρίτων (Δήμοι, ΕΡΤ κ.λπ.), τις οποίες η ΔΕΗ είναι υποχρεωμένη να εισπράττει μέσω των λογαριασμών ρεύματος.


Τα οφέλη από την έκδοση του νέου εντύπου της ΔΕΗ είναι πολλαπλά, αφού, εκτός από την προσφορά ενός απλού, κατανοητού και σύγχρονου λογαριασμού ρεύματος στους Πελάτες της, εξοικονομούνται περισσότερα από 45.000.000 φύλλα χαρτιού ετησίως, με τη μείωση του κάθε λογαριασμού κατά ένα φύλλο.

Η αποστολή του νέου λογαριασμού, που ξεκίνησε από σήμερα, Δευτέρα 22 Οκτωβρίου, θα συνοδεύεται από ενημερωτικό έντυπο.

Παρακάτω θα βρείτε το νέο έντυπο του λογαριασμού ΔΕΗ καθώς και διευκρινιστικές ερωτήσεις – απαντήσεις.

ΝΕΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΔΕΗ/ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ-ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΝΕΟ ΕΝΤΥΠΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΕΗ

Κωνικά φωτοβολταϊκά : 20 φορές μεγαλύτερη απόδοση

Αν σε κάτι μοιάζουν μεταξύ τους τα διάφορα σχέδια φωτοβολταϊκών πάνελ που κυκλοφορούν στο εμπόριο αυτό είναι το επίπεδο σχήμα τους.
 
Παρότι οι ιχνηλάτεςαλλά και πιο εναλλακτικές τεχνολογίες– επιτρέπουν στα φωτοβολταϊκά να ακολουθούν τον ήλιο κατά τη διάρκεια της ημέρας, το συμβατικό σχέδιο θέτει όρια στην απόδοση μετατροπής του ηλιακού φωτός σε ηλεκτρική ενέργεια.

Τα κωνικά φωτοβολταϊκά Spin Cells της V3 Solar στοχεύουν σε αύξηση -αν όχι εκτόξευση- της απόδοσης κατά 20 φορές σε σύγκριση με τα στατικά επίπεδα, συστήματα της ίδιας επιφάνειας.

Το V3 Spin Cell βρίσκεται στη φάση της τελειοποίησης σε συνεργασία με την ομάδα βιομηχανικού σχεδιασμού Nectar Design προτού κυκλοφορήσει στο εμπόριο.

Η εταιρεία φιλοδοξεί ότι το προϊόν της θα αλλάξει την εικόνα του κλάδου. Στα συμβατικά στοιχεία, υπό συνθήκες ηλιακής συγκέντρωσης 20x η θερμοκρασία φτάνει τους 126 βαθμούς Κελσίου με αποτέλεσμα τα μεταλλικά στοιχεία συγκόλλησης να λιώνουν εντός δέκα δευτερολέπτων. Υπό τις ίδιες συνθήκες συγκέντρωσης, η θερμοκρασία του Spin Cell δεν ξεπερνά τους 35 βαθμούς Κελσίου.

Οι κώνοι διαμέτρου ενός μέτρου φιλοξενούν ένα στρώμα εκατοντάδων τριγωνικών φωτοβολταϊκών κυψελών τοποθετημένων σε γωνία 56 μοιρών, τα οποία είναι εγκιβωτισμένα “σε έναν ερμητικά κλειστό κάτοπτρο που συγκεντρώνει την ηλιακή ακτινοβολία”.

Ο φωτοβολταϊκός κώνος περιστρέφεται εκμεταλλευόμενος μικρή ποσότητα της ενέργειας που παράγει. Η ενέργεια τροφοδοτεί και ένα σύστημα μαγνητικής αιώρησης (Maglev) το οποίο περιορίζει το θόρυβο από την κίνηση των κώνων, αλλά και τις ανάγκες συντήρησης.

Η V3 Solar αναπτύσσει μια “πολική” συστοιχία κωνικών φωτοβολταϊκών. Με αυτή τη διάταξη, δέκα Spin Cells ισχύος 10KWp μπορούν να τοποθετηθούν σε επιφάνεια μικρότερη του ενός τετραγωνικού μέτρου.
Σε αυτή την επιφάνεια των 0,90 τετρ. μέτρων, τα κωνικά φωτοβολταϊκά είναι τοποθετημένα με τρόπο ώστε το ένα να μη σκιάζει το άλλο.

Στόχος της V3 είναι να περιορίσει δραματικά το φυσικό αποτύπωμα των φωτοβολταϊκών αλλά και να καταστήσει την εκμετάλλευση της ηλιακής ενέργειας ευκολότερη και οικονομικά πιο βιώσιμη για όλους.

ΠΗΓΗ : http://www.econews.gr/2012/10/04/konika-fotovoltaika-v3-spin-cells

 

ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. – Έντυπα για πελάτες και ηλεκτρολόγους

Σε μερικές αλλαγές προχώρησε ο ΔΕΔΔΗΕ σχετικά με τον τρόπο εξόφλησης των οικονομικών υποχρεώσεων των πελατών καθώς και στο έντυπο «ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ» που συμπληρώνουν, ταυτόχρονα με τα έντυπα των αιτήσεων, και καταθέτουν οι πελάτες του.    Η πληρωμή πλέον γίνεται με δύο τρόπους  α)μέσω e-banking   και  β)κατάθεση στο ταμείο της τράπεζας .  Ο ΔΕΔΔΗΕ χρησιμοποιεί γι’ αυτές τις καταθέσεις   ΜΟΝΟ τον λογαριασμό του στην ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ.Τα παραπάνω ισχύουν για όλες τις αιτήσεις που θα κατατεθούν από τις 3/9/2012 και μετά.

Παρακάτω θα βρείτε και το νέο έντυπο «ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ» που τροποποιήθηκε, όπως σας είπαμε, και ισχύει από 3/9/2012.

Σε συνέχεια της προηγούμενης ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ και όπως σας υποσχέθηκα, σας παραθέτω λίστα με όλα τα απαραίτητα έντυπα για ηλεκτρολόγους ( Υ.Δ.Ε., αιτήσεις ηλεκτροδότησης κλπ ) καθώς και για πελάτες του Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε.  που είναι απαραίτητα για τις διάφορες εργασίες και συναλλαγές μας με την υπηρεσία.

  

ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥΣΗ νέα ΥΔΕ παραμένει ως έχει (Τα έντυπα θα τα βρείτε ΕΔΩ )

ΔΗΛΩΣΗ-ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ

ΑΙΤΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΥΠΟΥ Α

ΑΙΤΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΥΠΟΥ Β

ΑΙΤΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΜΕΣΗ ΤΑΣΗ
ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΓΙΑ ΕΦΕΔΡΙΚΗ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗ

ΑΙΤΗΣΗ-ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ (ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ)

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ-ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΔΕ

ΓΙΑ ΠΕΛΑΤΕΣ


ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ ΤΟΥ Ν4014

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ Ν1599

ΑΙΤΗΣΗ-ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ & ΜΕΤΡΗΤΗ

ΑΙΤΗΣΗ ΜΙΚΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (τροποποιήθηκε 3/9/2012)

ΔΙΑΦΟΡΑ
 
 
 

ΑΠΘ και ΤΕΙ Καβάλας τα καλύτερα της Ελλάδας σε διεθνή κατάταξη

Σύμφωνα με την Διεθνή λίστα (www.webometrics.info/en/Europe/Greece ) ταξινόμησης των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, το ΤΕΙ Καβάλας είναι 10 μεταξύ των ΤΕΙ και 160 μεταξύ των 40 ΑΕΙ της Ελλάδας.
   
Οσον αφορά τα Πανεπιστήμια στην πρώτη θέση ανάμεσα στα ελληνικά βρίσκεται το ΑΠΘ.
Σημειώνουμε ότι το 2008 το ΤΕΙ Καβάλας ήταν στην 8η θέση και σήμερα είναι στην 1η θέση μεταξύ των ΤΕΙ, βρίσκετε δε πάνω από 9 Πανεπιστήμια.

ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ

Άλλο ένα Ελληνόπουλο κέρδισε τη τρίτη θέση ανάμεσα σε 250 μαθητές από 60 χώρες στην Παγκόσμια Ολυμπιάδα Βιολογίας.

Eλυσε πειράματα για το διαχωρισμό του DNA, ολοκλήρωσε με επιτυχία ένα οικολογικό πείραμα, ανέπτυξε μια μελέτη μικροβιακών καλλιεργειών και επέστρεψε με το χάλκινο μετάλλιο στο στήθος από την 23η Παγκόσμια Ολυμπιάδα Βιολογίας Νέων που έγινε στη Σιγκαπούρη. Ο 18χρονος μαθητής από τη Θεσσαλονίκη Κωνσταντίνος Σαμαράς-Τσακίρης απέσπασε τη σημαντική αυτή διάκριση. Ένα δεύτερο μέλος της αποστολής, η Ευφροσύνη Κορωναίου, από το 2ο Λύκειο Χαλκίδας, πήρε έπαινο.
 
Στο διαγωνισμό συμμετείχαν 250 μαθητές και μαθήτριες από 60 χώρες του κόσμου και ο ανταγωνισμός ήταν μεγάλος. Ο Κ. Σαμαράς-Τσακίρης τελείωσε φέτος το Λύκειο και στις Πανελλαδικές Εξετάσεις συγκέντρωσε 19.538 μόρια, ενώ το 2009 απέσπασε το Αργυρό Μετάλλιο στον Πανελλήνιο Διαγωνισμό της Μαθηματικής Εταιρείας. 

Ο ΕΛΛΗΝΑΣ PININFARINA

Ενα ιδιότυπο… Oscar στον σχεδιασμό του αυτοκινήτου του μέλλοντος κέρδισε ένας 24χρονος Κρητικός. Και επειδή ουδείς προφήτης στον τόπο του, ο σχεδιαστής του μέλλοντος βίωσε την αναγνώριση στο εξωτερικό και μάλιστα ταυτόχρονα με την αποφοίτησή του.

 
Το ταλέντο του Γιώργου Χρονάκη από το Ηράκλειο (φωτό) δεν θα μπορούσε ν’ αναπτυχθεί και πολύ περισσότερο στην Ελλάδα, γι’ αυτό και έγκαιρα παράτησε το Πανεπιστήμιο Κρήτης και τη Σχολή Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, αναζητώντας την τύχη του σ’ ένα από τα δύο πανεπιστήμια του εξωτερικού, όπου μπορούσε να σπουδάσει το επιστημονικό αντικείμενο των ονείρων του. Το ένα πανεπιστήμιο βρίκσεται στις ΗΠΑ και το άλλο στη Βρετανία, το οποίο και επέλεξε. Πρόκειται για το φημισμένο COVENTRY UNIVERCITY ART AND DESIGN. 
Φέτος στον ετήσιο διαγωνισμό που αθλοθετούν για τους αποφοίτους οι μεγάλες αυτοκινητοβιομηχανίες, ο νεαρός φοιτητής κατέκτησε την πρώτη θέση σχεδιάζοντας για λογαριασμό της βρετανικής «ASTON MARTIN» το πιο λειτουργικό, πιο ανταγωνιστικό και πιο αρμονικά συνδεδεμένο με την παράδοση της χώρας, στην οποία απευθύνεται, αυτοκίνητο για την επόμενη 25ετία. Και όταν το αυτοκίνητο που σχεδίασε, απευθύνεται στους ιδιαίτερα απαιτητικούς
Γιαπωνέζους, το βραβείο αποκτά μεγαλύτερη αξία.

ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΠΟ ΤΟ ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΤΟ CERN

Ζητούνται τεχνολόγοι μηχανικοί  για 18μηνη απασχόληση στο CERN.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται υπόψη Καθ. Λ. Μαγκαφά στο Γρ. του Αντιπροέδρου κ. Δ. Μπαντέκα

Λήξη προθεσμίας για υποβολή αιτήσεων  10/7/2012

Νέος τύπος αστυνομικής ταυτότητας

Το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη προχωρά τις διαδικασίες για την έκδοση νέου τύπου δελτίου αστυνομικής ταυτότητας των Ελλήνων πολιτών σε εσωτερικό & εξωτερικό, που θα αναγνωρίζεται και ως ταξιδιωτικό έγγραφο. 
Το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, στο πλαίσιο υιοθέτησης και εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΚ) 2252/2004 του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τον οποίο τα δελτία αστυνομικής ταυτότητας αναγνωρίζονται ως ταξιδιωτικά έγγραφα, προχωρά στην καθιέρωση νέου τύπου δελτίου αστυνομικής ταυτότητας των Ελλήνων πολιτών, είτε διαμένουν στο εσωτερικό της χώρας, είτε στο εξωτερικό μέσω των εκεί Προξενικών αρχών. Το νέο δελτίο αστυνομικής ταυτότητας, με χαρακτηριστικά ασφαλείας, θα έχει τη μορφή πιστωτικής κάρτας.
Η μορφή της νέας αστυνομικής ταυτότητας
Η διαδικασία αντικατάστασης του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με το νέου τύπου δελτίο ταυτότητας, πρόκειται να ξεκινήσει το φθινόπωρο του 2012 και θα υλοποιηθεί σταδιακά με τρόπο που θα καθορίσει η Διεύθυνση Κρατικής Ασφάλειας του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας, ανά χρονολογική σειρά έκδοσης του (με σειρά προτεραιότητας στις παλαιότερες χρονολογίες έκδοσης) και κατά αλφαβητική σειρά. 
Σημειώνεται, ότι όλα τα δελτία αστυνομικής ταυτότητας θα ισχύουν μέχρι και την αντικατάστασή τους από τα νέου τύπου. 
Αρέσει σε %d bloggers: